اندیشه های میلیون دلاری

ارسال شده در: موفقیت | 7

پیش‌نوشت: برداشت آزاد از کتاب عادتهای میلیون دلاری (اثر برایان تریسی) دوست من، عادت با تکرار کردن فراوان ایجاد می‌شود و دیری نمی‌گذرد که شما همان عادتهایتان می‌شوید. از اینکه این مطالب را می‌خوانید، متشکرم. در صفحاتی که پیش رو دارید، با راهکارها … ادامه یافت