۱۰ طرز تفکر برای یک کارآفرین موفق

ارسال شده در: موفقیت, کسب و کار | 12

اگر از افراد بخواهید که خصوصیات یک کار افرین موفق را برای شما بیان کنند اغلب آنها تعریفی شبیه به این به شما خواهند داد: کارآفرینان و صاحبان کسب و کار آدم های خاص و متفاوتی هستند. آنها دارای نبوغ … ادامه یافت