عادتهای میلیون دلاری

ارسال شده در: رشد شخصی, موفقیت | 0

یاد بگیرید، یاد بگیرید و باز هم یاد بگیرید و تازه بعد از آن، از یاد گرفتن باز نمانید و دوباره، یاد بگیرید. گاهی وقت ها