بای تو بای بعنوان یکی از شرکتهای مطرح در طراحی سایتهای حرفه ای و کاربردی می باشد .

  • نوع پروژه فیلم
  • مهارتهای لازم فتوشاپ و تصویر برداری