دلیل بی پولیتان چیست؟!

ارسال شده در: موفقیت | 0

دلیل بی پولیتان چیست؟! دنیا پر از آدم‌های با استعداد فقیر است. غالب آنها یا فقیرند یا در تنگناهای مالی دست و پا می زنند. یا کمتر از مقداری که در توان‌شان است پول در می‌آورند.   این نه به‌دلیل دانسته‌های‌شان … ادامه یافت